Sensorisk udredning

Mange børn med adfærdsvanskeligheder, børn indenfor autisme spektret eller ADHD oplever forskellige sanseforstyrrelser, og disse viser sig på deres helt egen måde hos den enkelte og kan for mange være udfordrende og begrænsende at leve med.

Jeg tilbyder at lave en sensorisk profil når der er behov for afklaring ifht. hvilke sanser der er udfordrende, og hvilke sensoriske behov man har på denne baggrund i hverdagen.


Jeg anvender Sensory Processing Measure som testredskab.

En sanseprofil beskriver, hvilke sanseinput man har høj og lav tolerance overfor, og dermed hvilke sanser man bliver overstimuleret af, og hvilke sanser man eventuelt ikke mærker så meget.

Tøj, der gør ondt på huden, kan være tegn på sanseforstyrrelser. Det samme kan lyde, der distraherer eller ligefrem forskrækker, eller lugte, der giver overdrevet kvalme, eller når et kram ikke kan blive hårdt nok, selvom man måske ikke engang ikke kan lide berøringer generelt.

De sansestimuli, der redegøres for i sanseprofilen, er:

  • Høre- og lydinput (den auditive sans)
  • Syns- og lysinput (den visuelle sans)
  • Smags-/lugtinput (den gustatoriske og olfaktoriske sans)
  • Føle- og berøringsinput (den taktile sans)
  • Kropsstilling og bevægelse (den proprioceptive og vestibulære sans)
  • Social deltagelse (barnets evne til at være i samspil med andre)
  • Planlægning og ideer (evnen til at benytte flere af sansesystemerne i en integreret handling)

 
En person med sanseforstyrrelser kan få hjælp til at modne og forbedre sin sansebearbejdning samt håndtere hverdagens sanseudfordringer. Dette sker ved, at nogle sanser skærmes og stimuleres i små doser, og andre sanser intensiveres i en nøje planlagt hverdagsramme med gavnlige aktiviteter.
 
Resultatet af sanseprofilen belyser lige netop doseringsbehov, sans for sans, i den individuelle hverdagsramme.

Sanseprofilen er ikke en diagnose, og resultatet er heller ikke en statisk profil, da sansebearbejdning ændrer sig afhængigt af trivsel.
 
Jeg udarbejder sanseprofilen i tre overordnede faser, som indebærer:
 
Fase 1: Introduktion og forberedelse via semistruktureret interview og samtale med ergoterapeut
Fase 2: Udfyldelse af sanseprofil via guidet interview med ergoterapeut
Fase 3: Profilgennemgang samt fremadrettede anbefalinger og vejledning af ergoterapeut
 
Fase 1 er typisk én samtale á 50 minutter, fase 2 er typisk to samtaler á 50 minutter, og fase 3 er typisk én samtale á 50 minutter; det vil sige i alt fire samtaler i et basisforløb uden øvrige tilvalg.

Varigheden af forløbet, og dermed antallet af aftaler, afhænger af, om der skal udarbejdes én sanseprofil eller flere sanseprofiler på samme person.

Diverse tilvalg aftales individuelt.

Spørgsmål

Du er meget velkommen for at kontakte mig for at høre mere, eller hvis du har spørgsmål.

Call Now Button